Livsfortællinger og Rejseoplevelser

Fortællinger, citater og kloge ord om vandrelivet, naturen og dyrelivet

Her vil der løbende komme fortællinger om friluftsliv og beslægtede emner. Det kan være i form af historiske citater, som det herunder, hvor Rousseau indfanger selve ånden i det at vandre.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778):

”Det, jeg mest beklager med hensyn til enkeltheder i mit liv, som er gledet ud af min erindring, er, at jeg ikke har skrevet dagbog på mine rejser. Aldrig har jeg tænkt så meget, eksisteret så fuldt, levet så meget, været så helt mig selv, om jeg så må sige, som på de rejser, jeg har gjort alene og til fods. Der er noget ved det at gå, som vækker og stimulerer mine tanke; jeg kan næsten ikke tænke, når jeg sætter stille; min krop må være i bevægelse for at sætte min ånd i bevægelse. Synet af landet, smukke udsigters skiften, den friske luft, den gode appetit, det gode helbred, som jeg får af at gå, friheden i gæstgivergården, det at være langt borte fra alt, hvad der får mig til at føle min afhængighed, fra alt, hvad der minder mig om min stilling, alt det frigør min sjæl, giver mig større dristighed til at tænke, kaster mig på en vis måde ud i de skabtes ting uendelighed for at kombinere dem vælge dem, tilegne dem efter mit forgodtbefindende uden tvang og uden frygt. Jeg råder som herre over den hele natur, mit hjerte strejfer om fra ting til ting, forener sig, gør sig til et med dem, der glæder det, omgiver sig med yndige billeder, beruser sig i vidunderlige følelser. Hvis jeg for at fæstne dem, morede mig med at beskrive dem for mig selv, hvilke kraftige penselstrøg, hvilke friske farver, hvilket energisk udtryk giver jeg dem ikke! Det siges, at man har fundet alt dette i mine værker, skønt de er skrevet mod mit livs hældning, åh, hvis blot man havde set min første ungdoms værker, dem jeg skabte på mine rejser, dem jeg komponerede, men aldrig skrev! Hvorfor ikke skrive dem? vil de sige. Og hvorfor skrive? svarer jeg. Hvorfor berøve nydelsen den helt nærværende fortryllelse for at kunne sige til andre, at jeg havde nydt?”